Om oss

Om BK


Bedriftskontakt Marin er et studentinitiativ ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Vårt mål er å fungere som et bindeledd mellom instituttets studenter og det marintekniske næringsliv. Organisasjonen ble opprettet på 80-tallet av marinstudenter.

Vi tilbyr tjenester og skaper arrangementer som gir bedrifter mulighet til å profilere seg ovenfor studentene ved Institutt for Marin Teknikk. Arbeidet består av å arrangere en rekke aktiviteter som bedriftspresentasjoner, gjesteforelesninger, faglige ekskursjoner, jobbformidling mm.

Bedriftskontakt er en frivillig organisasjon for og av Marin Teknikk studenter. Overskuddet av inntektene vi mottar fra bedriftene går til vår linjeforening.

Vi er en innsatsvillig gjeng og vi håper på et godt og konstruktivt samarbeid med dere i næringslivet.
Historie

Historen om BK

Gjennom åttiårene ble marinstudenter så attraktive at man så behovet for en egen bedriftskontakt. Det ble derfor startet en liten gruppe med Ragnar Wisløff i spissen. Det meldte seg straks problemer da BK mente at de burde være uavhengige av Mannhullet. Mannhulletstyret mente det var ”uheldig” med to ansikter utad for marinstudentene og mente sterkt at BK skulle være underlagt Mannhullet. BK begrunnet det hele med at de var for seriøse aktører til å være med i paraplyorganisasjonen Mannhullet, og henviste Mannhullet til at de kunne holde seg til sine sosiale arrangementer.

I 1987 skjedde det som måtte skje, BK’s egen sjef går med på å bli en del av Mannhullet. BK-sjefen blir stemplet som en ”judas”, og allerede neste år prøver den nye BK-sjefen seg atter på selvstendighet. Dette skjer dog uten hell. Til syvende og sist trivdes begge partene med den bitre sammenslåingen.Etter dette er stridsøksen blitt lagt ned for godt, og både Mannhullet og BK er gode samarbeidspartnere til den dag i dag.

TeamBK

Tor Øystein Selen

Leder

tor.selen@bkmarin.no

Jørgen Engelsen

Nestleder

jorgen.engelsen@bkmarin.no

Finn Lorange

Økonomiansvarlig

finn.lorange@bkmarin.no

Anders Habostad

Bedriftskontakt

anders.habostad@bkmarin.no

Betina Celin Kingell

Bedriftskontakt

betina.kingell@bkmarin.no

Bjørn Wilhelm Jæger

Webansvarlig

bjorn.jager@bkmarin.no

Christine Hegerstrøm

Bedriftskontakt

christine.hegerstrom@bkmarin.no

Christopher Janjua

Webansvarlig

christopher.janjua@bkmarin.no

Daniel Kaasa

Bedriftskontakt

danieka@stud.ntnu.no

Emilie Thunes

Webansvarlig

emilie.thunes@bkmarin.no

Gjermund Smedsland

Bedriftskontakt

gjermund.smedsland@bkmarin.no

Håvard Haugen

Webansvarlig

havard.haugen@bkmarin.no

Heidi Røkenes

Bedriftskontakt

heidi.rokenes@bkmarin.no

Henrik Heien

Bedriftskontakt

henrik.heien@bkmarin.no

Henrik Reiten

Bedriftskontakt

henrik.reiten@bkmarin.no

Ida C. Lindtvedt

Bedriftskontakt

ida.lindtvedt@bkmarin.no

Karoline Bakken

Bedriftskontakt

karoline.bakken@bkmarin.no

Karoline H. Brastein

Bedriftskontakt

karoline.hokstad.brastein@bkmarin.no

Maria Voldsund

Bedriftskontakt

maria.voldsund@bkmarin.no

Martin Roll Lied

Bedriftskontakt

martin.roll.lied@bkmarin.no

Ola Drange Veglo

Bedriftskontakt

ola.veglo@bkmarin.no

Per Henrik Ramberg

Bedriftskontakt

per.henrik.ramberg@bkmarin.no

Robin Nalum

Bedriftskontakt

robin.nalum@bkmarin.no

Sara Heiberg

Bedriftskontakt

sara.heiberg@bkmarin.no

Simen Karlsen Helgesen

Bedriftskontakt

simen.helgesen@bkmarin.no

Thomas Lone

Bedriftskontakt

thomas.lone@bkmarin.no

Kontakt oss

Kontakt oss


E-mail:

bedriftskontakt@marin.ntnu.no

IT-relatert: it@bkmarin.no

Postadresse:

Bedriftskontakt
Stud.Post. T-17
Marinteknisk Senter, NTNU
7491 TRONDHEIM

Leder:

Tor Selen

Tlf.: 906 37 722

Mail: tor.selen@bkmarin.no


Bankkontonr:

8601.35.47027