An error occured on the BPC server:
BKmarin.no | Spørreundersøkelse 2018

Spørreundersøkelse 2018

05.09.2018 - 12:00


Da har vi sendt ut jobbundersøkelsen til årets avgangskull, og i år har 73 av avgangsstudentene deltatt i undersøkelsen.

Svarene finner du her.   


Skrevet av
Emilie Thunes